Şifre İşlemleri

Aşağıdaki boş alanlara bilgi girilmesi zorunludur.
OYAK Üye Numaranız :
T.C. Kimlik No :
Sicil Numaranız :

(Sicil Numaranızın başında yer alan yılı seçtikten sonra, Sicil numaranızı yazınız. Sicil numaranızda yıldan sonra gelen bölümde harf var ise aynen yazınız (ASB-2007, UZ-2007, vb.). Sivil memur ve Uzman Çavuş üyelerimizin Sicil Numaralarını girerken yıl bölümünde üye oldukları yılı seçmeleri gerekmektedir.)

Baba Adı :
Doğum Yılınız
(Ör : 1981) :
E-Posta Adresiniz :

Lütfen şifrenizi oluşturunuz.
Şifreniz 6 karakter uzunluğunda olmalı ve '0123456789' rakamları kullanılarak oluşturulmalıdır.

Şifreniz :
Şifreniz :
(Tekrar)

OYAK bilgisayarları ve benzeri elektronik ve yazılı ortamlarında yer alan her türlü kayıtların ihtilaf vukuunda kesin delil olarak kabul edilmesine muvafakat ediyorum. Güvenli olduğunu kabul ve beyan ettiğim şifremin gizli kalması ve üçüncü kişiler tarafından kullanılmaması için her türlü tedbiri alacağımı ve gereken özeni göstereceğimi, her ne suretle olursa olsun şifremin üçüncü bir şahıs tarafından kullanılması halinde yapılan işlemlerin tarafımdan yapılmış sayılacağını ve tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

""