Şifre İşlemleri

Aşağıdaki boş alanlara bilgi girilmesi zorunludur.
T.C. Kimlik No :
Sicil Numaranız :

(Sicil Numaranızın başında yer alan yılı seçtikten sonra, Sicil numaranızı yazınız. Sicil numaranızda yıldan sonra gelen bölümde harf var ise aynen yazınız (ASB-2007, UZ-2007, vb.). Sivil memur ve Uzman Çavuş üyelerimizin Sicil Numaralarını girerken yıl bölümünde üye oldukları yılı seçmeleri gerekmektedir.)

Baba Adı :
Doğum Yılınız
(Ör : 1981) :
E-Posta Adresiniz :

Lütfen şifrenizi oluşturunuz.

  • 1. Şifreniz 6 haneli olmalıdır .
  • 2. Şifreniz 0-9 arası sayılardan oluşmalı, büyük, küçük harf ve işaret içermemelidir.
  • 3. Şifreniz doğum yılınızı içermemelidir
  • 4. Şifreniz OYAK Üye Numaranızın bir parçasını içermemelidir
  • 5. Şifreniz TC Kimlik Numaranızın bir parçasını içermemelidir
  • 6. Şifreniz ardışık sayılar ile arka arkaya sayı üçlüleri içermemelidir

Şifreniz :
Şifreniz :
(Tekrar)

OYAK bilgisayarları ve benzeri elektronik ve yazılı ortamlarında yer alan her türlü kayıtların ihtilaf vukuunda kesin delil olarak kabul edilmesine muvafakat ediyorum. Güvenli olduğunu kabul ve beyan ettiğim şifremin gizli kalması ve üçüncü kişiler tarafından kullanılmaması için her türlü tedbiri alacağımı ve gereken özeni göstereceğimi, her ne suretle olursa olsun şifremin üçüncü bir şahıs tarafından kullanılması halinde yapılan işlemlerin tarafımdan yapılmış sayılacağını ve tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

""