Şifre İşlemleri

Aşağıdaki boş alanlara bilgi girilmesi zorunludur.
T.C. Kimlik No :
Baba Adı :
Doğum Yılınız
(Ör : 1981) :
E-Posta Adresiniz :
Cep Telefonunuz :  

OYAK bilgisayarları ve benzeri elektronik ve yazılı ortamlarında yer alan her türlü kayıtların ihtilaf vukuunda kesin delil olarak kabul edilmesine muvafakat ediyorum. Güvenli olduğunu kabul ve beyan ettiğim şifremin gizli kalması ve üçüncü kişiler tarafından kullanılmaması için her türlü tedbiri alacağımı ve gereken özeni göstereceğimi, her ne suretle olursa olsun şifremin üçüncü bir şahıs tarafından kullanılması halinde yapılan işlemlerin tarafımdan yapılmış sayılacağını ve tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  Kabul ediyorum
""